Thực hiện theo hướng theo kế hoạch của chuyên môn trường PTDTBT TH Lùng Phình và kế hoạch của tổ khối. Tổ khối 3+4+5 thực hiện hội thảo tiết dạy áp dụng công nghệ thông tin ở lớp 4A2.

Tiết dạy đã có sự chuẩn bị tốt, thầy giáo sử dụng thành thạo máy chiếu.

Hình ảnh sinh động tạo ra sự thu hút các em học sinh.

Học sinh có sự tương tác tốt, hội đồng tự quản biết điều hành các hoạt động học tập, học sinh các nhóm tích cự chia sẻ với bạn, với thầy giáo. Các em đã thực hiện tốt mục tiêu của bài. Thầy giáo có sự sáng tạo trong dạy học, kết nối bài học.