Thực hiện theo kế hoạch nhà trường đề ra, tổ khối 1+2+3 tổ chức hội thảo chuyên đề rèn học sinh yếu phục đạo học sinh khá giỏi ở lớp 3

Trường TH Lùng phình tổ chức buổi sinh hoạt môn với chuyên đề Rèn học sinh yếu phụ đạo học sinh khá giỏi. Về tham dự có cô giáo Nguyễn Thị Thuyên - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với các thầy cô trong nhà trường về dự.

Nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng  bền vững trong toàn trường.