Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lùng Phình

Trường PTDTBT-TH Lùng Phình
984286727
thlungphinh@bacha.edu.vn